Exposities

Onder de oppervlakte

Pimpelmees 3, Hazart, Soest
5 april t/m 3 juni 2023

Be-Invloeding

Van hoeveel invloed is de blik van de ander. Wie zit er onder mijn huid.

 De patronen van onze ouders kleuren onze beelden. We bekijken vanuit een  gekleurde bril de wereld. We leven in een  wereldvan photoshop deepfake, virtual reality , waarmee we een complete nieuwe persoonlijkheid kunnen bouwen. Een nieuwe werkelijkheid. Wie ben IK dan nog zelf.

Herkenning, erkenning voelen. Aansluiting. Je thuis voelen in de wereld, waar je ook bent. Het gevoel anders te zijn, binnen je eigen kring. Zoiets begint al vroeg. Nu, in een latere fase van mijn leven, zoek ik naar antwoorden op essentiële vragen: wie waren mijn ouders, wie ik ben. Waarom zit ik in mijn eigen cocon? Wie zit er onder mijn huid?