Bakens aan het water

Een prijsvraag voor Bakens aan het water, een lint van kunstwerken in het rivieren landschap.

2007
Rivier de Lek en de Waal

Uitgangspuntenvoor mijn keten van bakens:

‘rivierarmen of armen van water’

Een door mij gemaakt beeldje is het uitgangspunt voor mijn keten van bakens.

In eerste aanblik zijn het mensen die verdwijnen onder water of ijsschotsen.

In het tweede gebaar zie ik een juichende massa, waar de handen tot in de wolken reiken.

Maar ook mensen die dragen: fysiek of virtueel, op de schouders of boven hun hoofd.

In een derde ogenschouw zie ik wuivend riet tussen de nevels.

Nog verder gaand zijn het uitlopers van wilgen,,,tussen waterplassen.

Of de uitlopers van twee rivieren, niet tegengehouden door land- of provincie grenzen.

Voor mij heeft dit thema alle verbondenheid met het rivierenland.

 

Ik heb eerst, binnen de genoemde gemeentes aan de rivieren, locaties bekeken waarmijn bakens tot hun recht zouden komen.

Voor mij zijn dat plaatsen waar de rivier breed is en waar de uiterwaarden onderwater stromen.

Ik koos uit de vier stromen voor de Lek en de Waal.

Mijn ontwerpen behooren tot de 10 genomineerden.

Meer werk...