Het drieluik van Alphen

“Daadkracht dichtbij, de mens dichtbij.”

2018
Alphen aan de Rijn

Het DRIELUIK

Het is een verbeelding van een samenleving die de geschiedenis gezamenlijk heeft beleefd en de toekomst gezamenlijk vorm gaat geven.

Een beeld waarbij samenwerkende armen en handen de geschiedenis, het heden en de toekomst kunnen dragen, als wel bouwen. Het kloppend hart van Alphen, mag gezien worden: een groene stad met lef, waarin samenwerking, verbinding en menselijke maat de identiteit bepaald. “Daadkracht dichtbij, de mens dichtbij.” Alphen:een groene stad met lef: het idealisme van de sprong in het diepe en hetvangnet van de betrokken menselijke samenwerking.

De kruinen van de hemelbomen op het plein worden onderdeel van mijn beeld en vertalen voor mij de groene omgeving. Daartussen worden 3 cirkels geplaatst van armen en handen. deze handen dragen gezamenlijk het kloppend hart van Alphen.

-De boot staat voor water was, waar vandaan we komen: de stroom van de tijd.

-De bloem staat voor wat we hebben, doen en laten: het leven van alle dag.

-De vorsende duiker of de speelse, tartende ‘hoog’vlieger staat voor wie we zijn, onze lef en moed, onze hunkering en idealen. in de wetenschap dat we omarmd en opgevangen worden. 

Deze laatste vorm wil ik samen met de Alphenaren bepalen: welk symbool het best deidentiteit van hun toekomst verbeeld en herkent wordt. Een duiker, een vlieger, of een heel andere variant van lef of moed.

Meer werk...