Meander handen

Een beeld waar je op kunt zitten, een bank met een verhaal

2019
nijkerk

Het beeld bestaat uit 2 handen die tezamen een yin/yang figuur vormen, elkaar opvangen, ondersteunen, samen smeden, de strijd aan gaan met elkaar of tegen elkaar, elkaars vriend of elkaars vijand: 2 handen op 1 buik. Leven en dood met elkaar verbonden: oneindigheid. Zoals water: ‘vriend en vijand’ ook aan elkaar verbonden zijn.
En vooral ten tijde van de Oude Hollandse Waterlinie, die het land behoedde voor de totale ondergang. Wat voor de vijand hier de dood betekende, betekende voor Nederland de overleving. Water geeft en neemt, handen geven en nemen. Als vriend werken ze samen, als vijand is er verzet. vernietiging. Water omarmt je, grijpt je...alsmede handen. Handen zijn nodig bij samenwerken en water vraagt om die samenwerking... alle hands aan dek, om te kunnen pareren, handelen. Handen die om hulp vragen en hulp geven. Een Watersnoodramp kent vele emoties: het verdriet, het verlies van dierbaren, de overstroming. Maar ook: de overwinning op het water, het overleven. “we hebben het wel gered”. de wederopbouw. We moeten door...de handen uit de mouwen. de beide kanten van die emoties zijn aanwezig. Ik kies voor handen, omdat ze organisch, herkenbaar en menselijk zijn. Ze staan voor het symbool van ons nietig zijn tov dat onmetelijke element water. Handen zijn een gebaar.
Maar ook staan ze voor onze verbondenheid met het water. Verbinden is contact maken: strategie en samenwerking, nodig bij de overwinning op of met het water.

Meer werk...