Meander Handen

De 2 handen vormen een symbiose; een samenwerking van ontvangen en geven, ondersteuning en doorgeven.

2020
Nijkerk

Verbeelding van mens en natuur. verbeelding van de natuur in mensen handen verbeeld. Een hand van het element aarde, de rimpels, de groeven, een vaste vorm en een hand van water en lucht, een ondefinieerbare vorm, ijl, vluchtend,vliedend. 

Er zijn vele uitdrukkingen waar handen een basis vormen: -op handen zijn: er zijn dingen gaande... -op je handen zitten: niet ingrijpen. -de handen in de schoot leggen: berusten. -de handen in elkaar slaan: samenwerken. De 2 handen. vormen een compleetheid: van ontvangen en geven.

Samenwerking, ondersteuning en doorgeven. Beiden hadden elkaar nodig, zijn er voor elkaar.

 Meander. Ik maakte dit ontwerp in opdracht van het Meander ziekenhuis in Amersfoort: een Bezinningsmonument.

Het beeld bestaat uit 2 handen: die elkaar opvangen,ondersteunen, troosten. Bij elkaar zijn. Op afstand is dat de ruwe buitenlijn, de grote vorm. Naast die buitenlijn wil ik ook een inhoud ( een binnenvorm) laten zien. Dichtbij opent het beeld zich dan. Die binnenkant bestaat uit: de nerven, aderen, van bladeren, vleugels, levenslijnen. Dit is ook van belang voor de zichtbaarheid van het beeld, zo tussen de bomen.

Ik kies voor handen, omdat ze organisch, warm, herkenbaar en menselijk zijn. Het is een gebaar. handen van troost, aandacht, geborgenheid, hulp, omhullen, je omsloten voelen. De menselijke troost, de handen van de zorg. Maar ook de vertaling voor erna, hoop, bezinning, een nieuw begin. de beide handen tezamen vormen via de 2 duimen een yin/yang figuur. Dat leven en dood met elkaar verbonden zijn: oneindigheid.

De rechterhand is verticaal gevormd, met een tekening van een vlinderpatroon. vlindervleugels hebben vensters, waar je doorheen kunt kijken. oude vlinders hebben vaak gaten in hun vleugels, beschadigingen (vanhet poederachtige kleurstof), die ze hebben opgelopen tijdens hun leven. Ik vind dat een mooie vertaling van het verdriet. Verticaal is beweging/actie, nog onrust.

De linkerhand laat een rimpeling zien. Een rimpeling in het zand, in het water. Ware emotie laat een rimpeling na in je bestaan.  Het heeft een meanderend golfpatroon: een golfbeweging van het leven, rivier, ritme, de weg om te gaan. de vingers zijn als rivierlopen,waterarmen. horizontaal is rust, de berusting in het erna.

Meer werk...