Transmissie (het laatste avondmaal)

Het laatste Avondmaal (Geïnspireerd op Leonardo da Vinci)

2003
Soest, Venray

OVER TRANS-MISSIE

Al een aantal jaren ben ik geïnspireerd door het laatste avondmaal van Leonardo da Vinci.
Voor mij houdt het thema van deze specifieke vertaling, niet alleen de overdracht in van materie naar geest, maar ook de eenzame weg die je bewandelt tussen de Judas en de Jezusfiguur: het bezit/het vastomlijnde huis/ het hebben tegenover het loslaten/ de overgave. Leonardo da Vinci heeft voor mij de relatie tussen- en de eenzaamheid van die 2 mensen die een taak hebben, ondeelbaar met de  andere tafelgenoten, schitterend vertaald.
Hangend over de tafel, is Judas de enige die recht in het gezicht van Christus kijkt en contact maakt. De linkerhand van Judas en de rechterhand van Christus benaderen elkaar. De samengevouwen handen van Johannes zitten daar tussenin... mijns inziens is dit de vertaling van een verbond. Ze hebben elkaar nodig om het verhaal te vertellen, het levenspad te scheppen. Voor mij de reden om het project op een verticale as te plaatsen en de groepen apostelen langs beide zijden daarvan.

Het idee kreeg vorm dat Leonardo het schilderij als een soort levenscyclus heeft bedoeld.
Tijdens het maken van de schetsontwerpen voor de definitieve beeldengroep, kregen de vier groepen van 3 discipelen namen, die globaal uitdrukten wat ze als groepje verbond. Zo ontstonden titels als: de discussie, het oordeel, de onmacht en de zorg.  Misschien wel de 4 grote thema’s van leven, die je op de weg ‘van hebben naar zijn’ tegenkomt.
-het oordelen/ veroordelen van de jeugd...Het oordeel
-het afwegen/overwegen van de volwassene...De discussie
-de tweestrijd, de inpotentie van midlife...De onmacht
-de afhankelijkheid van het sociale gebeuren rondom ouderdom...De zorg.

Het project Transmissie is ontworpen voor deze plek.
Op een andere locatie zouden de panelen hoger moeten voor de perspectief werking, zoals in het schilderij...(nu vervult de omliggende bomenhaag dit gegeven).
In een open ruimte is de Christusfiguur transparant, evenals de omliggende panelen.
Het totaal kan ook op het water worden geplaatst.
De verschillende beeldengroepen kunnen ook los opgesteld worden...de thematiek per groep is ook interessant voor een andere benadering.
Maatvoering en prijs zijn nader te bepalen.

Meer werk...