Monument voor NP-11-VV, Carart

Een bezinning over het gebruik van ons materiaal

2022
Zandvoort

“Monument voor NP-11-VV “

 is een bezinning over het gebruik van ons materiaal. Liefde-voor en behoud zijn waarden waar we beter over na moeten denken. Vrachten vol auto’s gaan dagelijks naar de schroot, en daarmee vrachten vol kennis, geld, technisch vernuft,waardevol materiaal, arbeidsuren, ...mens-uren.  Afgekeurd: omdat  reparatie van een klein mankement, al meerkost dan de dagwaarde.

Meer werk...