Efafscheiding "The Wave"

Wave heeft de vertaling van wuiven maar ook van weven. Weven heeft alles van strategie, van samenwerking. Van schering en inslag

2009
Utrecht

Opdracht van firma's AEF & Oranjefonds

De vraag was een hek te ontwerpen als een Chinees masker: ... Beide bedrijven vertaald,.... ieder zijn eigen kant. Maar ieder een hek aan zijn eigen kant, heeft voor mij de strekking van scheidslijn, van apartheid.... Ieder zijn eigen dingetje. Terwijl ik bij beide bedrijven juist integratie, sociale gerichtheid en maatschappelijke betrokkenheid vind. Ik wil het hek dus vormgeven als een aanvulling op elkaar, 2 delen, waarvan het ene deel in het andere overloopt. Of ...eenzelfde gebaar maakt, ...maar met een andere invulling, uitstraling.

Het AEF zou ik willen vertalen in strak, recht, fier, scherp, strategisch,... als vorm. De helpende hand, het aanreiken van oplossingen, het sociale aspect daarin.
De dragers de pijlers van de samenleving...boezemt vertrouwen in. Vertaald in lange strakke armen en handen die de infra dragen, de samenleving dragen.

Het Oranjefonds wil ik vertalen met de 'wave' van de maatschappij.... Emotie. Het wel en wee, de ups en downs, maar ook die verbondenheid, zoals het puzzelstuk
uit het symbool van het fonds, op de Antillen en Aruba. Ik wil het weergeven als een massa juichende mensen-armen en handen. Wuiven, groeten.

Het Oranjefonds

Mijn beeld zou een uitdrukking moeten zijn van deze samenwerking, deze verbondenheid. Mensen met eenzelfde doel wat hen verbind. Het gevoel van saamhorig, samengaan, samenwerking, samen enthousiast, samen de strijd aan, Ik vind dat visueel terug in een mensenmenigte, juichend in een stadion. Op dat moment is er 1 gebaar, is er 1 enthousiasme, 1 gezamenlijk doel wat de mensen bindt.
Ik wil dat gegeven gebruiken voor mijn hek. Het laat de verbinding,... het enthousiasme tussen mensen zien. Een golfbeweging van mensen, staand voor hun gemeenschap.
The wave is een opgaande, neergaande en weer opgaande beweging. Zo ook de ups en downs in een samenleving. Het beeld heeft een bewogen, oranje gekleurde voorkant en een stillere, geslotener, blauwe achterkant. Zoals het leven zelf ...een dag en een nacht heeft. En in deze achterkant is dan ook meteen de kleur van het AEF vertaald.

Het AEF

Wave heeft de vertaling van wuiven maar ook van weven. Weven heeft alles van strategie, van samenwerking. Van schering en inslag. Van herhaling, maar toch steeds net even anders...maatwerk. Alles wat nodig is... voor dat aanreiken van de juiste oplossing. Het kijken vanuit die andere hoek, niet recht maar dwars. De lange armen zijn dus de rechte draden waar de golvende lijn tussendoorgaat. De nieuwe architectuur en de kunst van AEF heeft ritme, herhaling en rechtlijnigheid. Dit komt terug in de rechte herhaling van de armen.
Bijzonder genoeg heeft het hek, ongewild veel verwantschap met het eerste hek.

Meer werk...