VSB poezieprijs

Inspiratie, Kristallisatie en Transformatie

2007
Utrecht

De VSB poezieprijs

De VSB poezieprijs bestaat uit de Inspiratie, de Kristallisatie, de Transformatie.

Voor de eerste fase, de inspiratie, wil ik een boot maken, een open, ontvangende vorm, het verzamelen, het tot zich nemen.
De boot, het in beweging zijn, het onderweg, symbool voor de zeven wereldzeeën veroverende, bestormende ridder....water...Odyseus.
De holle boot, met roeispanen, waarvan de buitenkant onbewerkt en vlak is en de binnenkant een holle mal vormt van een mens met het gezicht naar boven (de voorkant)
Er kan nog alles in, ongevormd, een onbeschreven blad. Je gaat nog overal naar toe, de wereld ligt open, je bent de afdruk van, je krijgt erin gegoten. Het kan nog alles worden.

- VSB poezieprijs 1, de Inspiratie

- VSB poezieprijs 2, de Kristallisatie

- VSB poezieprijs 3, de Transformatie

Meer werk...