wave voor Broekland

2008
Broekland

 ‘SAAMHORIGHEID’  = Broekland. Onomstotelijk Met elkaar Verbonden

Mijn beeld zou een uitdrukking moeten zijn van deze samenwerking, deze verbondenheid. Mensen met eenzelfde doel wat hen verbind. Het gevoel van saamhorig, samengaan, samenwerking, samen enthousiast, samen destrijd aan, vind ik visueel terug in een mensenmenigte, juichend in een stadion. Opdat moment is er 1 gebaar, is er 1 enthousiasme, 1gezamenlijk doel wat de mensen bindt.

 Ik wilde dat gegeven gebruiken voor mijn beeld voor Broekland... ‘the wave’. Hetlaat de verbinding, het enthousiasme tussen mensen zien. Een golfbeweging van mensen, staand voor hun dorp, hun gemeenschap. Maar het laat ook het ritme van gras of van het wuiven van koren zien. Zo geeft het beeld in 1 gebaar de indruk van natuur en cultuur.

The wave is een opgaande, neergaande en weer opgaande beweging. Zo ook de ups en downs in het leven,... in een samenleving. Het beeld heeft een bewogen, gekleurde voorkant en een stillere, geslotener achterkant. Zoals het leven zelf ...een dag en een nacht heeft.

 

Meer werk...