Handen Omhoog

Een beeld, maar ook een verwijzing naar een historische locatie.

2022
Nijkerk

‘Handen Omhoog’ : is een tastbare herinnering aan, wat we met elkaar beleven. Gedichten en beelden verbinden de geschiedenis-van-een-plek, met de beleving van vandaag. En laten er een nieuw licht op schijnen, om Nijkerk opnieuw te kunnen beleven. Daarom zijn er nieuwe beelden nodig, ze vertellen de verhalen van nu, die jeugd, toekomstige inwoners en nieuwe culturen meebrengen. Door zijn centrale ligging en historie, past de entree van de Nijkerkse begraafplaatsen, mooi in deze route. 

Het beeld maakt de ingang van de toegangsweg naar de begraafplaatsen herkenbaar. Bij die lantaarn naar rechts, maar bij dat beeld. Deze specifieke locatie, stelt bepaalde eisen aan het werk. Het moet zowel de gewone voorbijgangers als de bezoekers van het kerkhof aan kunnen spreken. Aansluiting vinden bij de grote verschillen in gemoedstoestand van de diverse beschouwers. De omhoog reikende armen verwijzen niet alleen naar de dood, maar naar alles waarwe ons aan over hebben te geven.En iets met overgave doen heeft juist ook weer een positieve bijklank. Handen kunnen van wanhoop omhoog gaan, maar ook vanvreugde.

Bij aankomst zien we een gesloten vorm, een samen, van waaruit 1 paar armen weggaat, heen gaat; inde richting van de begraafplaatsen. Bij het weggaan maken de armen een open vorm, een overgave. De beide andere zijden zijn daar een tussen vorm van: het dragen, het meegeven.

Meer werk...