The Wave

Op dat moment is er 1 gebaar, is er 1 enthousiasme, 1 gezamenlijk doel dat de mensen bindt.

2007
Broekland

The Wave

De woorden saamhorigheid, samenspel, samenwerking & samen komen veel voor in de vocabulaire van Broeklanders.

Het beeld zou een uitdrukking moeten zijn van deze samenwerking, deze verbondenheid. Mensen met eenzelfde doel dat hen verbindt.
Het gevoel van saamhorig, samengaan, samenwerking, samen enthousiast, samen de strijd aan, vind ik visueel terug in een mensenmenigte, juichend in een stadion.

Op dat moment is er 1 gebaar, is er 1 enthousiasme, 1 gezamenlijk doel dat de mensen bindt.

Ik wilde dat gegeven gebruiken voor dit beeld. Het laat de verbinding, het enthousiasme tussen mensen zien. Een golfbeweging van mensen, staand voor hun dorp, hun gemeenschap. Maar het laat ook het ritme van gras of van het wuiven van koren zien. Zo geeft het beeld in één gebaar de indruk van natuur en cultuur.

The Wave is een opgaande, neergaande en weer opgaande beweging. Als de ups en downs in het leven,... in een samenleving.
Het heeft een bewogen, gekleurde voorkant, en een stillere, geslotener achterkant. Zoals het leven zelf een dag en een nacht heeft.

Meer werk...