wisselsokkel: Meander Handen

2023
Nijkerk

Meander Handen, Grip 

Er zijn vele uitdrukkingen waar handen een basis vormen: op handen zijn: er zijn dingen gaande...; op je handen zitten: niet ingrijpen; de handen in de schoot leggen: berusten; de handen in elkaar slaan: samenwerken. 

Dit beeld bestaat uit 2 handen, samenwerkend, in elkaar overlopend, elkaar aanvullend, elkaar volgend. Nietzonder elkaar kunnend. Een mooi thema dat eigenlijk heel universeel is maar ook hier met betrekking op Nijkerk. De gemeente en debewoners, de samenwerking, de verbinding….. Hoe alles met elkaar samenhangt, en inderdaad niet zonder elkaar kan. De ene hand, als de ondersteunende, opvangende hand, de aarde. rimpels, de groeven. De andere hand, ijl,  de vliedende, de vluchtige, de lucht of het water. De baleinen van het frame lopen volledig in elkaar door.

Het begeleidende gedicht is van Jacques dee Waart: "Vrijheid  is je geweten borgen, is je geborgen weten, en gedragen"

Meer werk...